Blog image

Najpopularniejszy na świecie, nieco mniej popularny w Polsce framework PHP.

Nasz faworyt przy wyborze technologii backendowej pod aplikacje webowe.

Laravel to framework czerpiący najlepsze rozwiązania i praktyki z innych frameworków i technologii. 

Jego istotą jest rapid-development. Podejście, które umożliwia większe skupienie się na logice biznesowej aplikacji, zamiast na samym wytwarzaniu kodu. Krótko mówiąc, programiści używający Laravel są w stanie dostarczyć więcej wartości biznesowych, w porównaniu do innych frameworków.

Laravel to framework dostarczający rozwiązania dla najczęściej implementowanych funkcjonalności:

1. Silnik szablonów:

Platforma Laravel jest wysoko ceniona za swoje wbudowane lekkie szablony, których można używać do tworzenia wspaniałych układów za pomocą dynamicznego seedowania treści. Oprócz tego zapewnia wiele widżetów zawierających kod CSS i JS o solidnych strukturach. Szablony Laravel są innowacyjnie zaprojektowane do tworzenia zarówno prostych, jak i złożonych układów z charakterystycznymi sekcjami.


2. Obsługa architektury MVC:

Laravel obsługuje wzorzec architektury MVC, który zapewnia oddzielenie logiki biznesowej i warstw prezentacji. Wzorzec MVC Laravela ma wiele wbudowanych funkcji, poprawia wydajność aplikacji i zwiększa bezpieczeństwo oraz skalowalność.


3. Eloquent ORM (Object Relational Mapping):

Laravel oferuje Eloquent Object Relational Mapping (ORM), który obejmuje prostą implementację PHP Active Record. Dzięki temu programiści aplikacji internetowych mogą pisać zapytania do baz danych przy użyciu składni PHP zamiast pisać kod SQL. ORM jest stosunkowo szybszy niż inne frameworki PHP.


4. Bezpieczeństwo:

Struktura Laravel oferuje bardzo silne bezpieczeństwo aplikacji internetowych. Wykorzystuje  mechanizm haseł, dzięki czemu hasło nigdy nie zostanie zapisane w bazie danych jako zwykły tekst. Używa również „Bcrypt Hashing Algorithm” do generowania zaszyfrowanego hasła. Ponadto ta platforma programistyczna PHP wykorzystuje przygotowane instrukcje SQL, które zapobiegają atakom typu SQL injection.


5. Artisan:

Framework Laravel oferuje wbudowane narzędzie wiersza polecenia o nazwie Artisan, które pomaga zautomatyzować większość żmudnych, powtarzalnych zadań programistycznych. Artisana  można również używać do tworzenia struktury bazy danych, kodu szkieletu i zarządzania migracją, dzięki czemu jest to dość łatwy w zarządzaniu system bazy danych. Ponadto może generować podstawowe pliki MVC za pomocą wiersza polecenia i zarządzać tymi zasobami, a także ich odpowiednimi konfiguracjami. Artisan pomaga nawet programistom tworzyć własne polecenia i używać ich w razie potrzeby.


6. Biblioteki i moduły:

Laravel zawiera wstępnie zainstalowane biblioteki obiektowe i modułowe, które nie są dostępne w wielu innych frameworkach PHP. Na przykład biblioteka uwierzytelniania, która jest łatwa do wdrożenia i ma takie funkcje, jak sprawdzanie aktywnych użytkowników, mieszanie Bcrypt, resetowanie hasła, ochronę CSRF (Cross-site Request Forgery) i szyfrowanie. Co więcej, struktura ta jest podzielona na poszczególne moduły, przyjmujące nowoczesne zasady PHP ułatwiające elastyczne i modułowe tworzenie aplikacji internetowych.


7. System migracji bazy danych:

System migracji Laravel pomaga rozbudować strukturę bazy danych aplikacji WWW bez ponownego tworzenia za każdym razem, gdy następuje zmiana kodu. Z powodu tej funkcji ryzyko utraty danych jest bardzo minimalne. Oferuje nie tylko możliwość zmiany struktury bazy danych, ale także pomaga w użyciu kodu PHP zamiast SQL. Laravel Schema Builder pomaga tworzyć tabele bazy danych i szybko wstawia indeksy lub kolumny.


8. Testowanie jednostkowe:

Laravel jest obecnie preferowaną platformą dla programistów aplikacji internetowych, ponieważ ułatwia testowanie jednostkowe. Ta struktura może uruchamiać wiele testów jednostkowych, aby upewnić się, że nowe zmiany wprowadzone przez programistę nie spowodują nieoczekiwanego uszkodzenia aplikacji internetowej. Idealnie, aplikacje sieciowe oparte na Laravel są zdolne do stabilnych wydań, ponieważ są ostrożne wobec znanych awarii. Ułatwia także programistom pisanie testów jednostkowych.