Blog image

W trakcie trwania technologicznego wyścigu zbrojeń, liczy się każdy aspekt mogący przyczynić się do uzyskania przewagi nad przeciwnikiem.

Za zakresie UX(ang. user experience) przodują aplikacje typu SPA. Istota ich działania jest, brak konieczności przeładowania strony z każdą akcją użytkownika jak to ma miejsce w przypadku klasycznych stron internetowych.

Angular i jego starszy brat AngularJs są frameworkami javascript, przeznaczonymi to tego typu zastosowań.

Oprócz budowy złożonych aplikacji, wykorzystujemy Angular, do budowy pojedynczych elementów interfejsu użytkownika, za kązdym razem gdy mamy do czynienia ze skomplikowanymi elementami wymagającymi zaimplementowania złożonej algorytmiki np: wszelkiego rodzaju kreatory, aktywne formularze, koszyki zakupowe, wyszukiwarki i listingi z sortowaniem i filtrowaniem wyników..